Odpoveď na Dopyt od pána predsedu KK SRZ Trokana

10.08.2020 19:57

Dňa 7.8.2020 nám bola doručená odpoveď na náš Dopyt od pána predsedu KK SRZ Trokana.