Odpoveď na sťažnosť na KK SRZ , Protokol z vykonanej kontroly

02.10.2017 20:19

Odpoveď pána predsedu KK Trokana.pdf (891309)

Zápisnica z vykonanej kontroly v Seredi.pdf (2197462)