Odpoveď od Rady Žilina na žiadosť o poskytnutie informácií vo veci nedodržania kúpnej zmluvy.

10.04.2017 22:03