OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA - pracovisko upomínacieho a exekučného konania

20.10.2020 19:40

Na základe podaného návrhu obce Dolná Streda, v prípade neoprávneného obohatenia, na MsO SRZ Sereď,  vydal dňa 1. júna 2020 Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní

 

PLATOBNÝ ROZKAZ

 

MsO SRZ Sereď podala odpor proti platobnému rozkazu, v ktorom podala návrh, aby súd zrušil platobný rozkaz vydaný v danej veci v celom rozsahu a žalovanému priznal plnú náhradu trov súdneho konania, vrátane trov právneho zastúpenia.

 

Návrhu, aby súd zrušil platobný rozkaz vydaný v danej veci v celom rozsahu a žalovanému priznal plnú náhradu trov súdneho konania, vrátane trov právneho zastúpenia podanom právnou zástupkyňou MsO SRZ Sereď, Okresný súd v Banskej Bystrici nevyhovel a na základe v zákonnej lehote doručeného návrhu obce Dolná Streda na pokračovanie v konaní, postúpil vec na príslušný Okresný súd v Galante.