Opäť sme vysadili ďalšie stromčeky.

14.11.2020 14:25

Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s obcou Dolná Streda dňa 14.11.2020 vysadilo v katastri obce ďalších 40 stromkov.