Opäť upratané

16.05.2021 12:49

Včera naše občianske združenie vyčistilo od odpadkov oddychovú zónu obce Dolná Streda. 

Okolie Zelenky a Dolnostredského ramena je opäť aspoň pre tento deň čisté.