OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

06.06.2018 21:33

Pod týmto názvom sa objavil na stránke Rady SRZ komentár o našom občianskom združení a starostovi obce Dolná Streda , ktorý sa nezakladá na pravdivých skutočnostiach. Tu sme si dovolili uviesť jeho časť:

  • O rybársky revír malo prvotne záujem združenie OZ Dolnostredan, ktoré založili a ktorého členmi sú samotní členovia Slovenského rybárskeho zväzu. Ich snahou bolo založiť novú miestnu organizáciu s podporou starostu obce Dolná Streda, ktorý presvedčil obecné zastupiteľstvo prijať „diskriminačné“ uznesenie, a to, že pozemky pod OR Dolnostredské prenajme len novej organizácii a za žiadnych okolností nie už niekoľko rokov existujúcej mestskej organizácii Sereď. OZ Dolnostredan, a teda samotní členovia SRZ usilovali o to, aby SRZ prišlo o revír.
 
Keď že SRZ zámerne vynechal tú časť v ktorej sa hovorí, že naše občianske združenie malo záujem vytvoriť miestnu rybársku organizáciu SRZ, a z toho dôvodu sme nemohli usilovať o to aby SRZ prišlo o revír, tak sme si dovolili zverejniť zopár dokumentov, ktoré toto naše tvrdenie dokazujú.
 
Viď tu:
                                Založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ Dolná Streda.pdf (1861712)
 
 
K všetkým ostatným vyjadreniam zo strany SRZ si môžete uvedné skutočnosti ohľadom žiadosti obce Dolná Streda pozrieť v rozhodnutiach MŽP SR, ktoré sú zverejnené na našej stránke a aj stránke obce Dolná Streda.