Otvorený list predsedovi KK SRZ Ing. Trokanovi

02.10.2017 20:25

otvorený list predsedovi KK pánovi Trokanovi.pdf (1665879)

Uznesenie-VČS-a-plán-hlavných-úloh-na-rok-2016.pdf (631 kB)

Zápisnica z VČS MsO SRZ v Seredi.pdf (554,5 kB)