OZ Dolnostredan sa podieľalo na zabezpečení akcie Hudobná jeseň s heligónkou 2015

08.12.2015 17:29

Dňa 3.októbra 2015 sa pod záštitou obce v športovokomunitnom centre v Dolnej Strede uskutočnil druhý ročník akcie nazvanej Hudobná jeseň s heligónkou. Občianske združenie “Dolnostredan“ sa aktívne podieľalo na zabezpečení občerstvenia pre účinkujúcich a návštevníkov. Akcia sa opäť vydarila. Foto z tejto akcie nájdete v galérii.