Oznam o zarybnení OR Dolnostredské - Skala

01.05.2018 20:32

 

Oznamujeme že dňa 4.5.2018 prebehne prvé historické zarybnenie OR Dolnostredské  –  Skala obcou Dolná Streda, do OR  Dolnostredské - Skala bude nasadené uvedené množstvo rýb:

 

1 000 kg - K2 jar - dvojročná násada dodaná na jar, kusová hmotnosť  1 000 g

 

3 000 kg - K3 jar - trojročná násada dodaná na jar, kusová hmotnosť nad 1 650 g

 

Predpokladaný návoz rýb je medzi 11 00 – 12 00 hodinou.

 

Ryba je dodávaná od Slovenskej rybárskej agentúry, Kláštor pod Znievom.