Oznam pre záujemcov o členstvo v OZ "Dolnostredan"

10.04.2018 13:27

Oznamujeme záujemcom o členstvo v občianskom združení "Dolnostredan", že sa môžete prihlásiť za člena formou vyplnenej prihlášky, ktorú si môžete vyzdvihnúť každú stredu a v piatok v čase od 16 00 do 18 00 hod. na rybárskom domčeku (chatke) pri Zelenke, kde Vám budú poskytnuté aj podrobné informácie o spôsobe a možnom prijatí za člena OZ Dolnostredan.

 

Poplatky pre prijatie za člena OZ Dolnostredan sú nasledovné:

Zápisné - 120 €

Členské - 30 €

Záloha za odpracovanie brigády - 30 €