Oznam - založenie novej miestnej organizácie v Dolnej Strede

15.08.2019 07:11

Oznamujeme záujemcom o vznik novej miestnej rybárskej organizácie SRZ v Dolnej Strede, že na základe našej žiadosti a rozhodnutia Okresného súdu, ktoré potvrdil Krajský  súd, sa bude na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ, ktoré sa koná dňa 7.septembra 2019, prerokovávať vznik novej miestnej rybárskej organizácie SRZ v Dolnej Strede.

Sme zvedaví, či sa Rada SRZ bude riadiť svojimi stanovami a to konkrétne § 1, ods. 6, v ktorom sa medzi iným hovorí že „vo vnútri i navonok zväz presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie “.

 

Pozvánka na rokovanie :

Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Rady SRZ 7.september 2019.pdf (459418)