Oznámenie o začatí správneho konania

12.11.2016 13:36

Oznamujeme záujemcom o vznik novej organizácie že bolo začaté správne konanie ohľadom pridelenia výkonu rybárskeho práva na Ramene Dolná Streda.