Poďakovanie od prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu

03.10.2019 15:00

 

Včera nás telefonicky kontaktoval prezident Slovenského rybárskeho zväzu pán Emanuel Seemann, ktorý nám poďakoval za zrealizovanie „ Náučného chodníka OR Dolnostredské – Skala “ v katastri obce Dolná Streda. Podľa jeho slov je to veľmi dobrá propagácia rýb a rybárstva ako takého, zviditeľnenie rýb a rybárstva takýmto spôsobom sa môže stať veľmi zaujímavé aj pre naše deti a mládež.