Poďakovanie za brigádnickú činnosť

18.08.2015 20:10

          Dňa 6.6.2015 sa konala v oddychovej časti  s názvom Zelenka brigáda občianskeho združenia „Dolnostredan“. Cieľom brigády bolo vybudovanie móla pre vstup malých lodiek na rieku Váh. Toto mólo bolo vybudované hneď pri vstupe do oddychovej zóny, kúsok od parkoviska monitorovaného kamerovým systémom. Občianske združenie chce týmto mólom lepšie sprístupniť a zjednodušiť vstup člnkárom na vodu.

 

          Dňa 15.8.2015 občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s Obecným úradom v Dolnej Strede využilo plánovaný pokles vody na rieke Váh. V oddychovej zóne, v časti nazývanej Zelenka, zorganizovali brigádu za účelom vyčistenia Zelenky a jej okolia. Zbieralo sa aj na miestach kde sa inak rybári suchou nohou nedostanú.

 

           Na brigáde sa zúčastnili okrem členov občianskeho združenia aj iní dobrovoľníci. Nazbieraný odpad bol odvezený na zberný dvor obce Dolná Streda, kde sa obecný úrad postará o likvidáciu tohoto odpadu.

 

           Počas brigády bolo o pitný režim postarané. Na účastníkov brigády po skončený čakal chutný kotlíkový guláš, ktorý mohli plnoletý účastníci brigády zapiť v tomto horúcom dni čapovaným pivečkom. O občerstvenie sa postaralo občianske združenie „Dolnostredan“.

 

          Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí svojou aktivitou pomáhajú udržiavať kus čistej prírody.

 

          Foto z týchto akcií nájdete v galérii.

 

 

S pozdravom Petrov zdar

                                                                     Miloš Oravec, predseda OZ Dolnostredan