Pojednávanie a rozhodnutie - uznesenie č.113/2014 Slovenský rybársky zväz

08.11.2016 12:26

Dňa 7.11.2016 sa uskutočnilo na Okresnom súde v Žiline súdne pojednávanie a rozhodnutie vo veci preskúmania uznesenia č.113/2014 Slovenský rybársky zväz.

Na uvedenom pojednávaní vyniesol Okresný súd rozsudok v ktorom zrušil uznesenie č.113/2014 Slovenského rybárskeho zväzu a vec mu vracia na ďalšie konanie. Po doručení rozhodnutia súdu bude toto rozhodnutie uverejnené na stránke OZ Dolnostredan v plnom znení.