Postúpenie sťažnosti na štatutárneho zástupcu MsO SRZ Sereď ako podnet pre DK na prešetrenie

01.03.2017 21:00