Pozvánka na stretnutie

25.05.2017 17:21

Keď že sa v posledných dňoch objavilo na stránkach MsO SRZ Sereď , facebookovej stránke MsO SRZ Sereď a stránke Seredonline veľa nepravdivých a skreslených informácií o našom občianskom združení a OR Dolnostredskom, pozývame záujemcov ktorí majú záujem dozvedieť sa pravdu ohľadom OR Dolnostredské, nech prídu zajtra 26.5.2017 o 18 00 hodine na rybársky domček (chatku) OZ Dolnostredan pri Zelenke. Na všetky vaše otázky Vám bude odpovedané. Ste srdečne vítaní. 

Predseda OZ Dolnostredan Miloš Oravec