Pozvánka

12.08.2019 08:58

POZVÁNKA

Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s obcou Dolná Streda pozýva rybárov z Dolnej Stredy, ktorí si majú chuť zasúťažiť v love rýb, na rybárske preteky o „ Putovný pohár starostu obce Dolná Streda“, ktoré sa uskutočnia dňa 17.augusta 2019 na OR Dolnostredskom – Skala (za čističkou).

Pokyny k samotným pretekom:

Pretekov sa môže zúčastniť každý kto má platný rybársky lístok na OR Dolnostredské. Loví sa spôsobom chyť a pusť. Začiatok pretekov je  o 7 00 hod – koniec  12 00 hod. Vyhodnotenie pretekov o 13 00 hod . Do súťaže sa môžete prihlásiť priamo na OR Dolnostredskom – Skala, lovné miesto pretekára podľa vlastného výberu na vyhradenom úseku. Dravá ryba sa neloví . Pretekárom sa bude do hodnotenia započítavať iba jedna najťažšia ryba. Za prvú ulovenú rybu dostane pretekár zvlášť cenu. O občerstvenie bude postarané.

 

Hodnotiť sa bude nasledovne:

  1. Miesto  –   najťažšia ryba
  2. Miesto  –   druhá najťažšia ryba
  3. Miesto  –   tretia najťažšia ryba

 

Prajeme veľa príjemných zážitkov pri love rýb.