Predvolanie od Okresného súdu v Žiline, uznesenie č. 149/2019

03.05.2021 12:08

Dnes nám bolo od Okresného súdu v Žilina doručené

 

PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE

 

ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 11:00 hod, v právnej veci

 

žalobcu: Miloš Oravec a spol.

versus

žalovaný: Slovenský rybársky zväz

 

o preskúmanie Uznesenia č. 149/2019, ktorým zabránil Slovenský rybársky zväz Rada Žilina založeniu miestnej rybárskej organizácii v Dolnej Strede.