Predvolanie

26.04.2021 12:24

 

Od Okresného súdu v Galante bolo obci Dolná Streda doručené predvolanie na súdne pojednávanie v prípade  

 
žalobcu: Obec Dolná Streda
 
proti žalovanému: Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď
 
o zaplatenie 12737 Eur s príslušenstvom, na deň 07.09.2021 o 09:00:00 hod.