Preteky o „ Putovný pohár starostu obce Dolná Streda“

12.05.2018 07:49

POZVÁNKA

Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s obcou Dolná Streda pozýva svojich členov aj nečlenov, ktorí si majú chuť zasúťažiť v love rýb, na rybárske preteky o „ Putovný pohár starostu obce Dolná Streda“, ktoré sa uskutočnia dňa 19.mája 2018 na OR Dolnostredskom – Skala (za čističkou).

Pokyny k samotným pretekom:

Pretekov sa môže zúčastniť každý občan obce Dolnej Stredy alebo člen OZ Dolnostredan, ktorí si zakúpi povolenku na preteky . Cena povolenky je 3 € . Loví sa spôsobom chyť a pusť. Začiatok pretekov je  o 7 00 hod – koniec  13 00 hod. Vyhodnotenie pretekov o 13 30 hod . Vstupenku na preteky si môžete zakúpiť priamo na OR Dolnostredskom – Skala, lovné miesto pretekára podľa vlastného výberu na vyhradenom úseku. Dravá ryba sa neloví . Pretekárom sa bude do hodnotenia započítavať iba jedna najťažšia ryba. Za prvú ulovenú rybu dostane pretekár zvlášť cenu. O občerstvenie bude postarané.

 

Hodnotiť sa bude nasledovne:

  1. Miesto  –   najťažšia ryba
  2. Miesto  –   druhá najťažšia ryba
  3. Miesto  –   tretia najťažšia ryba

 

Prajeme veľa príjemných zážitkov pri love rýb.