PROTEST RYBÁROV

10.11.2019 20:33

Dňa 23.11.2019 sa bude konať v Žiline pred hotelom Slovakia

 

" Protest rybárov - Spoločne za rybárstvo "

 

Kto má záujem zúčastniť sa na proteste a svojou účasťou sa tak vyjadriť že mu dianie v Slovenskom rybárskom zväze nie je ľahostajné, lebo tieto problémy sú pre Slovenský rybársky zväz likvidačné, môže svoju účasť nahlásiť na tel. čísle: 0948654153, alebo sa uvedeného protestu zúčastniť individuálne.

 

https://drive.google.com/file/d/1Ow2Uilgm5Z9y6sI0uyDRA4kQ0whDFPhC/view?fbclid=IwAR1LbwWhaNt9EITo2UX1bPqqk5q-seR8myqViYiE-S57BTO4aA1Npe4iqhQ