Reakcia na odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 6 Stanov SRZ.

10.04.2017 22:08