Reálne čísla o stave zarybnenia Ramena Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

15.09.2019 09:40

Pýtate sa prečo Vám ryby neberú na Ramene Dolná Streda ?

Poskytujeme Vám k tomu údaje MsO SRZ Sereď, aby ste si vedeli vytvoriť svoj vlastný názor o zarybnení tohto revíru.

Tu Vám prinášame prehľadnú tabuľku sumáru zarybnenia a úlovkov na Ramene v Dolnej Strede za posledných desať rokov, ktorá bola vypracovaná na základe podkladov spracovaných a dodaných mestskou organizáciou Sereď na sekretariát Rady SRZ v Žiline.

Tabuľka nezahŕňa množstvo uhynutých rýb (prevažne kaprov ) v roku 2017, ktoré zbierali dolnostredania,  za ktoré boli dodané mestskej organizácii z Chlumca ako kompenzácia za jarný úhyn 4230kg kaprov, z ktorých však už nebol nasadení do Ramena v Dolnej Strede ani jeden kilogram.

V tabuľke nie je zahrnutých ani  4000 kg kapra , ktoré do Ramena nasadila obec Dolná Streda.

 

 Obdobie 2009-2018

Sumár

Sumár

 

Konečná tabuľka

nasadené

vylovené

ZOSTATOK

1 Kapor

74127

74553,5

-426,5

2 Lieň

165

21

144

3 Pleskáč Vysoký

0

12

-12

4 Jalec hlavatý

0

2

-2

8 Karas

1870

723,5

1146,5

9 Boleň

0

30

-30

10 Amur

1000

4455,6

-3455,6

12 Štuka

208

840,5

-632,5

13 Zubáč veľkoústy

325

2525,59

-2200,59

14 Sumec

0

968

-968

15 Ostriež

0

0,4

-0,4

16 Úhor

1

159

-158

26 Ostatné ryby

0

1,3

-1,3

 

Ako vidieť z tabuľky v kladných číslach sa pohybuje iba násada Karasa a Lieňa.

Celú tabuľku si môžete pozrieť tu:

Súmár násad a úlovkov OR Dolnostredské 2009-2018.pdf (421849)

Môžete si teraz na zarybnenosť Ramena v Dolnej Strede vytvoriť svoj vlastný názor.