Rekonštrukcia mostíka na Zelenke

12.10.2022 18:17

Naše občianske združenie sa formou brigádnickej činnosti podieľa na zveľaďovaní a ochrane životného prostredia v oddychovej zóne obce Dolná Streda, v ktorej je umiestnený mostík na ostrov. V ďalšom našom projekte v rámci programu „Podpora aktivít organizácií/obcí na území Trnavskej župy“, občianske združenie „Dolnostredan“  v spolupráci s obcou Dolná Streda a Trnavským samosprávnym krajom (TTSK)  uskutočnilo v roku 2022 na Zelenke rekonštrukciu  mostíka na ostrov  v  obecnom chránenom území obce Dolná Streda ( výmena nosníkov a všetkých dosák mostíka ).