Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie

02.03.2018 10:34

 

Rozhodnutie si môžete stiahnuť tu :

Rozhodnutie o zastavení konania o vodnom toku.pdf (493490)