Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave - odbor opravných prostriedkov, zamietnutie odvolania Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina

26.06.2018 18:13

Okresný úrad v Trnave - odbor opravných prostriedkov  vydal dňa 11.06.2018 rozhodnutie ktorým zamieta odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina, a potvrdzuje rozhodnutie Okresného úradu v Galante zo dňa 20.02.2018.

Z uvedeného rozhodnutia jednoznačne vyplynulo že:

  

OR DOLNOSTREDSKÉ NIE JE VODNÝM TOKOM 

Toto rozhodnutie je konečné a nemožno  sa proti nemu odvolať.

 

Celé rozhodnutie je na stiahnutie tu: Rozhodnutie OOP Trnava - zamietnutie odvolania Rady SRZ.pdf (1282250)