Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave - odbor opravných prostriedkov, zamietnutie odvolania MsO SRZ Sereď

13.06.2018 11:19

Okresný úrad v Trnave - odbor opravných prostriedkov  vydal dňa 07.06.2018 rozhodnutie ktorým zamieta odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Sereď,  v zastúpení advokátskou kanceláriou VIA LEGE  s.r.o. a potvrdzuje rozhodnutie Okresného úradu v Galante zo dňa 28.02.2018.

Z uvedeného rozhodnutia jednoznačne vyplynulo že:

  

OR DOLNOSTREDSKÉ NIE JE VODNÝM TOKOM 

Toto rozhodnutie je konečné a nemožno  sa proti nemu odvolať.

 

Celé rozhodnutie je na stiahnutie tu :Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave - odbor opravných prostriedkov.pdf (1368190)