Slávnostné otvorenie cyklotrasy

25.10.2017 06:47
Srdečne pozývame všetkých cyklistov, turistov a korčuliarov na slávnostné otvorenie cyklotrasy v našom katastri.
Slávnostné prestrihnutie pásky sa uskutoční v sobotu 28. októbra 2017 o 13:15 pri rybárskom domčeku OZ Dolnostredan za účasti nášho starostu PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho, predsedu VÚC Ing. Tibora Mikuša, PhD. a primátora Serede Ing. Martina Tomčányiho.
Guláš a pivo (v prípade nepriaznivého počasia horúci čaj) pripravia pre všetkých účastníkov naši členovia OZ "Dolnostredan".