Spochybňované rozhodnutie že nie je "Rameno Dolná Streda" vodným tokom

09.12.2016 20:34

Na základe podania podnetu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie na prokuratúru – týkajúce sa rybárskeho revíru OR Dolnostredské, Slovenským rybárskym zväzom so sídlom v Žiline uverejňujeme predmetné rozhodnutie Okresného úradu v Galante na našej webovej stránka aby ste sa mohli všetci na vlastné oči presvedčiť kde je teda pravda.