Stanovisko SVP š.p. k znaleckému posudku doloženého od SRZ osobitnej komisii po uplynutí lehoty vo vydanom rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu MŽP.

29.10.2017 12:08