Sťažnosť ako podnet pre Prezídium Rady SRZ.

20.04.2017 18:32

Tu si môžete vypočuť podnet pána Klotona z VČS :uloz.to/!c9i7hKlzASx3/prispevok-rybara-zo-seredi-wav