Sťažnosť na štatutárneho zástupcu MsO Sereď ako podnet pre DK

22.02.2017 08:16

Uznesenie VČS a plán hlavných úloh na rok 2015.pdf (259200)

Uznesenie-VČS-a-plán-hlavných-úloh-na-rok-2016.pdf (646150)

Zápisnica z VČS MsO SRZ v Seredi.pdf (567798)