Sťažnosť na štatutárneho zástupcu MsO SRZ Sereď a hlavného hospodára MsO SRZ Sereď ako podnet pre DK - odpoveď

26.06.2017 09:10

Za povšimnutie stojí fakt, že vážne listy sú len tri, ktoré sa zhodujú dátumovo s odovzdanými rybami MsO SRZ Sereď, ktoré boli nazbierané obyvateľmi obce Dolná Streda . 

Protokol od MsO SRZ Sereď (z protokolov zo skúšok ktoré dala vykonať obec Dolná Streda jasne vyplynulo, že dôvodom úhynu bol vírus Areomonas spp - Jarná virémia).

Dôkaz poskytnutý pre p.Jankovičovú o pytliactve od MsO SRZ Sereď

V skutočnosti nazbierané ryby, (naša fotografia) prajem pytliakom dobrú chuť.