Sťažnosť na štatutárneho zástupcu MsO SRZ Sereď a hlavného hospodára MsO SRZ Sereď ako podnet pre DK.

20.05.2017 06:47