Termín súdneho pojednávania ohľadom vzniku Miestnej rybárskej organizácie

06.04.2016 07:38

Oznamujeme záujemcom o vznik Miestnej rybárskej organizácie, že súdne pojednávanie o preskúmanie uznesenia č.113/2014 Slovenský rybársky zväz sa uskutoční 16.5.2016 o 14:00 hod na Okresnom súde v Žiline,Hviezdoslavova 28, v miestnosti: PM č.107 na ul.Hviezdoslavova - 1 poschodie

 

 https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/pojednavanie/458302d9-c4e1-466f-ad51-ba8fb2b87470