Termín ustanovujúcej schôdze

04.11.2014 12:26

          Prípravný výbor pre vznik miestnej rybárskej organizácie oznamuje záujemcom, že dňa 20.7.2014 bola na Radu SRZ v Žiline zaslaná žiadosť o schválenie termínu ustanovujúcej schôdze MO SRZ Dolná Streda. Rada SRZ v Žiline na svojom rokovaní dňa 27.9.2014 termín uskutočnenia ustanovujúcej schôdze neschválila s odôvodnením nechať  to na novú Radu,  nakoľko v tomto roku v novembri sa uskutoční snem SRZ a budú volení noví zástupcovia do Rady SRZ. Oficiálna odpoveď to j.t. Výpis z rokovania Rady SRZ.doc (1,3 MB) je zverejnená na tejto stránke s odporučením podať žiadosť na schválenie nového termínu ustanovujúcej schôdze na novozvolenú Radu ktorá sa uskutoční 13.12.2014. Takže na Radu 13.12.2014 bude navrhnutý nový termín ustanovujúcej schôdze.