UZNESENIE 2S/1/2015

10.09.2019 20:11

Dnes nám bolo doručené Uznesenie Okresného súdu v Žiline v spore o preskúmanie Uznesenia č. 113/ 2014, sp.zn.2S/1/2015 o náhrade výšky trov súdneho konania.