V tomto roku posledný zber odpadkov

04.12.2021 20:27

Dnes v tomto roku posledný zber odpadkov, je vidieť že je koniec rybárskej sezóny, už sa nezozbieralo toľko odpadkov.