Vážení športoví rybári

15.06.2015 16:33

V dôsledku plánovaného vypúšťania vodnej nádrže Králová dochádza k očakávaným poklesom a vysychaním pôvodne zatopených a priľahlých území rieky Váh. Bohužiaľ, rybia obsádka v uzavretých lokalitách nemá šancu uniknúť a preto je potrebné tieto miesta sledovať a ryby zloviť a zachrániť. 

Dňa 14.6.2015 sa v uzavretej časti za Zelenkou v Dolnej Strede zistila kritická situácia v poklese vody a začínajúci úhyn rýb. Preto sa rybári z Dolnej Stredy združení v OZ Dolnostredan rozhodli ráno okamžite začať záchrannú akciu na tejto vode revír číslo 2 - 4380 – 1  – 1  Váh č.3 a zachrániť čo sa dá. Touto akciou sa podarilo zachrániť viac ako 200 ks rýb s hmotnosťou spolu cez 300 kg a to – 160 ks kaprov, 5 šťúk, 1 sumca, 3 lieňov a 36 karasov.

Touto cestou sa chcem poďakovať členom OZ Dolnostredan a ostatným dobrovoľníkom, ktorí neváhali a prišli pomôcť ryby zachraňovať. Menovite sa chcem poďakovať Danielovi Vanekovi, Petrovi Suchodolinskému, Jozefovi Hlaváčovi, Lukášovi Šípošovi, Ivanovi Šípošovi, Jozefovi Ševčíkovi, Radoslavovi Machovi, Vladimírovi Darakovi a Antonovi Polákovi. 

Rybári z Dolnej Stredy aj v tomto prípade ukázali, že byť športovým rybárom nie je len o love rýb ale aj o pozitívnom vzťahu k prírode a k živým tvorom čo v nej žijú. Dokumentačné foto k tejto akcii si môžete pozrieť na tejto stránke v galérii.

 

S pozdravom Petrov zdar

                                                                                                    Miloš Oravec, predseda OZ Dolnostredan