Voľby do VÚC 2017- Trnavský kraj

05.11.2017 10:36

V mene OZ "Dolnostredan" gratulujeme PhDr., Mgr. Ľubošovi Šúrymu, starostovi obce Dolná Streda, ktorý bol zvolený na post poslanca do Trnavského samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017. O tom že si našu dôveru starosta obce zaslúžil nás presvedčil aj tým, že v čase volieb v našej obci  nezaháľal a venoval sa výsadbe stromčekov popri novovybudovanej cyklotrase.