Vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave

26.11.2019 11:36

Dnes sa konalo vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave vo veci

 

žalobcu v 1. rade:        Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina 

žalobcu v 2. rade:        Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď

 

proti

 

žalovanej v 1. rade:                Obec Dolná Streda

žalovanému v 2. rade:            SR – Slovenský pozemkový fond,

 

 

 o určenie neplatnosti Nájomnej zmluvy medzi žalovanou obcou a žalovaným SPF.

 

Krajský súd vo veci rozhodol takto:

  1. Napadnutý rozsudok Okresného súdu v Galante sa potvrdzuje
  2. Žalovaným v prvom a druhom rade sa priznáva voči žalobcovi v prvom rade nárok na náhradu 100 % trov odvolacieho konania

 

Rozsudok Okresného súdu v Galante proti ktorému sa odvolali Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina  a Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď:

 

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd v Galante v konaní vedenom pred samosudcom JUDr. Ľubošom Szigetim v právnej veci žalobcov: 1/ Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, IČO: 00178209, A. Kmeťa 20, Žilina, 2/ Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď, IČO: 36087793, Čepenská 2533, Sereď, obaja právne zastúpený: VIA LEGE, s.r.o., advokátska kancelária, Veterná 1093, Pata proti žalovaným: 1/ Obec Dolná Streda, IČO: 00611638, Dolná Streda, právne zastúpený: Advokátska kancelária Ivan Syrový s.r.o., IČO: 47 232 765, so sídlom Kadnárova 83, 831 06 Bratislava 2/ SR - Slovenský pozemkový fond, IČO: 17335345, Búdková 36, Bratislava, o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy, takto r o z h o d o l:

  1.  Súd žalobu z a m i e t a .

II.    Súd žalovanému 1/ priznáva nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu, žalovanému 2/ náhradu trov konania nepriznáva. O výške náhrady trov konania pre žalovaného 1/ súd rozhodne osobitným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.

 

Po doručení rozsudku Krajského súdu v Trnave, tento rozsudok uverejníme.