Výsledky z kontroly zdravotného stavu rýb a kvality vody na OR Dolnostredské - Skala

07.06.2018 16:16

V mesiaci máj sme dali vykonať Štátnemu veterinárnemu a potravinovému ústavu kontrolu zdravotného stavu rýb a kvalitu vody na OR Dolnostredské - Skala. 

Tu si môžete pozrieť výsledky : 

                                  Výsledky kontroly zdravotného stavu rýb a kvality vody 9.5.2018.pdf (1824074)