Vytýčený termín pojednávania na 7.4.2022

04.03.2022 20:43

Dňa 21.2.2022 sme poslali sťažnosť na nečinnosť Okresného súdu v Žiline vo veci žaloby o preskúmanie Uznesenia č.149/2019, ktorým nám "všeľudový" Slovenský rybársky zväz bráni založiť miestnu rybársku organizáciu v Dolnej Strede. Dňa 2.3.2022 nám bolo doručené predvolanie na pojednávanie ktoré sa bude konať  na Okresnom súde v Žiline dňa 7.4.2022.