Zahájenie rybárskej sezóny na Ramene v Dolnej Strede 23.mája.2015

30.05.2015 09:52

Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s Obecným úradom v Dolnej Strede zorganizovalo Dolnostredským rybárom zahájenie rybárskej sezóny v roku 2015. Zahájenie sezóny sa uskutočnilo napriek nepriaznivému počasiu ,ktoré neodradilo rybárov aby sa zúčastnili zahájenia a zasúťažili si v zručnosti a love rýb. Bola vyhlásená súťaž o najrýchlejšie ulovenú rybu a o ulovenie ryby o najväčšej hmotnosti.

 

 

 

Súťaž v zručnosti (najrýchlejšie ulovená ryba):

 

Víťaz : Marián Filo

 

 

 

Výsledky v lovení najťažšej ryby:

 

  1. Taranda Emil – kapor 2,24 kg
  2. Majtán Marián – kapor 1,82 kg
  3. Ing.Irsák Ivan – kapor 1,60 kg
  4. Šilhár Roman – kapor 1,52 kg

 

 

Fotografie z podujatia sú v galérii.