Návrh SRZ Žilina na zapísanie vecného bremena

07.02.2018 19:28

Na prevzatie tu :

Návrh na zápis SRZ Žilina na všetky LV pod vodnou plochou.pdf (728100)