Zmena termínu pojednávania

09.05.2021 11:56

Dňa 7.9.2021 sa malo konať pojednávanie na Okresnom súde v Galante o zaplatenie 12737 Eur s príslušenstvom obci Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

Termín pojednávania bol na základe žiadosti MsO SRZ Sereď odročený na 14.10.2021.