Zrušenie rybárskeho revíru OR Dolnostredské

27.09.2022 15:26

Informácia o zrušení rybárskeho revíru MsO SRZ Sereď OR Dolnostredské, vedeného pod číslom 2-1550-1-1 už nájdete aj na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky :https://www.minzp.sk/voda/rybarstvo/

Táto informácia sa nachádza v súbore :Rybárske revíry SR 2022 (zip, 2,55 MB)