Archív článkov

Nenávistné prejavy voči obci Dolná Streda prerástli už aj do poškodzovania cudzej veci

06.11.2022 10:49
Takto to dopadne keď niektorí zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu štvú svojich členov proti obci Dolná Streda. Odniesli si to zatiaľ iba tabule. Jedna bola poškodená už druhý krát po oprave pri Dolnostredskom Ramene a druhá bola poškodená pri cyklotrase, kde z mapy cyklotrás bola...

ODMENA 100 €

24.10.2022 16:21
Niektorí ľudia zveľaďujú prírodu a jej okolie a niektorí ju ničia a okrádajú. V chránenom obecnom území obce Dolná Streda pri Zelenke v časti nazývanej Skičáčka zo strany od  rieky Váh bola odcudzená podobná lavička ako je na obrázku. Kto svojím oznámením pomôže chytiť...

Rekonštrukcia mostíka na Zelenke

12.10.2022 18:17
Naše občianske združenie sa formou brigádnickej činnosti podieľa na zveľaďovaní a ochrane životného prostredia v oddychovej zóne obce Dolná Streda, v ktorej je umiestnený mostík na ostrov. V ďalšom našom projekte v rámci programu „Podpora aktivít organizácií/obcí na území Trnavskej župy“,...

Zrušenie rybárskeho revíru OR Dolnostredské

27.09.2022 15:26
Informácia o zrušení rybárskeho revíru MsO SRZ Sereď OR Dolnostredské, vedeného pod číslom 2-1550-1-1 už nájdete aj na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky :https://www.minzp.sk/voda/rybarstvo/ Táto informácia sa nachádza v súbore :Rybárske revíry SR 2022 (zip, 2,55 MB)

Cenník (2022) pre OR Dolnostredské - Skala

26.09.2022 07:04

Nenávistné prejavy k obci Dolná Streda a nášmu občianskemu združeniu

18.09.2022 11:16
Na základe nenávistných prejavov zo strany rybárov Slovenského rybárskeho zväzu  voči obci Dolná Streda a nášmu občianskemu združeniu Dolnostredan uverejňujeme tento článok:   Vážení rybári,  Vážené rybárky Keď že sa po internete šíria rôzne nenávistné komentáre na stranu obce Dolná...

Rameno Dolná Streda dnes

12.09.2022 11:41
Rameno Dolná Streda dnes Čo že sa to stalo ?  Ešte 7.9.2022 informovala MsO SRZ Sereď na svojich internetových stránkach rybárov OR Dolnostredské naďalej ostáva rybárskym revírom v ich obhospodarovaní. Že by v mestskej organizácii SRZ Sereď pochopili, že mariť výkon úradného rozhodnutia by sa...

Obci Dolná Streda bol doručený rozsudok Najvyššieho Správneho súdu Slovenskej republiky

04.09.2022 12:08
Uvádzame zopár podrobností súvisiacich s rozsudkom NSS SR   Stručný opis udalostí v prípade založenia miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede: Ako sme už uverejnili v ozname zo dňa 25.augusta 2022 Najvyšší Správny súd Slovenskej republiky dňa 19.júla 2022 zrušil rozsudok...

Zber odpadkov 31.8.2022

31.08.2022 18:42
Dnes 31.8.2022 Občianske združenie „Dolnostredan“ zrealizovalo zber odpadkov okolo Ramena v Dolnej Strede.

Deň obce 2022

31.08.2022 18:38
Občianske združenie „Dolnostredan“ počas dňa obce 27.8.2022 zabezpečovalo aby naši občania nezostali hladní, uvarilo štyri kotle gulášu, ktorý chutil aj starostovi obce Dolná Streda. 
Záznamy: 1 - 10 zo 199
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>